Busy Polska Anglia

Flaga Polskitel. +48 724 191 147 Flaga Angliitel. +44 759 771 05 11
 • Transport osób

  Tanie i bezpieczne przewozy osób do Anglii

  Przewóz paczek

  Dostawa paczki do Anglii w ciągu 1 doby

  Przeprowadzki

  Profesjonalne przeprowadzki

 • Komfort!

  Posiadamy owoczesne busy odpowiednio wyposażone do dalekich podróży: Klimatyzacja, TV, wygodne fotele.

  Niskie ceny!

  Dzięki licznym promocjom i rabatom nasza oferta jest niezwykle atrakcyjna cenowo.

  Bezpieczeństwo!

  Nasze busy spełniają wszystkie wymogi potrzebne do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

 • Przewóz paczek i towarów

  Nasza usługa polega na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu paczki w sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniem, utratą lub ubytkiem zawartości. Dołożymy wszelkich starań, aby paczka dotarła jak najszybciej do celu. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą oraz zasadami dotyczącymi wysyłania paczki.

  Paczki zabieramy spod domu i odwozimy na wskazany adres. Czas dostawy paczki do Anglii to ok. 30 godzin, natomiast z Anglii do Polski to 1-3 dni.

  Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację naszego regulaminu dostępnego poniżej

  NASZ OFERTA

  W naszej ofercie znajdziesz transport następujących rzeczy:

  punktorprzesyłki
  punktorpaczki
  punktorrowery, skutery, motocykle, quady
  punktorAGD, RTV oraz pozostała elektronika użytkowa
  punktortransport meblii i inne.

  PACZKI DO ANGLII

  Paczki odbieramy na terenie całej Polski z wyłączeniem województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (obsługujemy tylko w przypadku większej ilości paczek). Obsługiwany obszar w Polsce można sprawdzić na: przewozy z Polski do Anglii (kliknij).

  W Anglii paczki są dostaczane na terenie pokazanym na mapie: przewozy z Polski do Anglii (kliknij), pozostałe obszary obsługujemy tylko w przypadku większej ilości paczek.

  Odbiór paczki w Polsce następuje w czwartek i piątek, a dostawa paczki w Anglii w sobotę. O dokładnej godzinie odbioru i dostawy paczki klient zostaje poinformowany telefonicznie przez nasz personel w dniu odbioru/dostawy paczki.

  PACZKI DO POLSKI

  Paczki odbieramy na terenie pokazanym na mapie: przewozy z Polski do Anglii (kliknij), pozostałe obszary obsługujemy tylko w przypadku większej ilości paczek.

  Odbiór paczek w Anglii następuje w sobotę, a dostawa paczki w Polsce w niedzielę/poniedziałek . O dokładnej godzinie odbioru i dostawy paczki klient zostaje poinformowany telefonicznie przez nasz personel w dniu odbioru/dostawy paczki.

  REGULAMIN PRZEWOZU PACZEK

  §1 Postanowienia ogólne

  1) Niniejszy regulamin przewozu przesyłek określa warunki i zasady dotyczące transportu przesyłek.

  2) Dokonanie rezerwacji w naszej firmie jest jednoznaczne z akceptacją warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

  3) Firma Marcin Pakos Przewozy Polska-Anglia wykonuje usługę transportu paczek i zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń na usługi transportowe firmom zewnętrznym.

  §2 Wyłączenia z przewozu

  Z przewozu są wyłączone rzeczy:

  1) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

  2) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja.

  3) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe oraz towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol, tytoń.

  4) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie.

  5) waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne (pieniądze należy załączyć w formie listu i przekazać kierowcy po upżedniej deklaracji wartości).

  6) artykuły spożywcze, które ze względu na czas realizacji przesyłki mogą ulec zepsuciu.

  §3 Opłaty za usługę

  1) Wysokość opłat za usługi określa umowa zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą.

  2) Należność uiszcza Zleceniodawca zgodnie z umową.

  3) Jeżeli gabaryty przesyłki są większe od deklarowanej podczas nadania może wiązać się z dodatkową opłatą podczas odbioru.

  4) Za przekaz pieniężny pobierana jest osobna opłata w wysokości: 10% zadeklarowanej wartośic.

  §4 Reklamacje

  1) Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko Marcin Pakos Przewozy Polska-Anglia przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby.

  2) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
  Podstawę reklamacji;
  Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń;
  Kwotę roszczenia;
  Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

  3) Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 1 miesiąca licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.